Saturday, 3 December 2011

Matematik Tahun 2 - Evidens Band 2

 B2D1E1
1              Tuliskan nombor dalam perkataan.
A      378   =
B      444   =
C     567   =    
D     801   =
E      1000 =
2              Lengkapkan pola nombor yang berikut
A      503,______,505,506,_______,508,_________510.
B      202,204________,208,210,_______214________
C     805,_____,815,820_______,830________
D     750.760______,______,790,_______,
E      400.500,______,700,_______,________
3              Gariskan nombor  yang lebih besar daripada 550.
A      500 , 600  
B      450 , 560
C     549,  551
D     333 , 777
E      555,  5404              A.     593     ,    567
Lengkapkan ruangan kosong dengan nombor yang betul.
--------    kurang daripada  -----------
B.     784    ,    794
Lengkapkan ruangan kosong dengan nombor yang betul
--------   lebih daripada  -----------

B2D2E1
5              Nyatakan nilai digit yang dihitamkan
A      333   = _____________________________
B      878   = _____________________________
C     432   =_____________________________
D     1000 =_____________________________

B2D2E2
6              Cerakinkan nombor yang berikut mengikut nilai tempat.
A      455 = _________+__________+_________
B      981 =__________+__________+_________
C     235 =__________+__________+_________
D     888 = _________+__________+__________
E      757 = _________+__________+__________


B2D3E1
7              Nyatakan secara lisan pecahan bahagian yang berwarna daripada seluruh rajah
A      =

B      =

 C    =


          


No comments:

Post a Comment