Saturday, 3 December 2011

Matematik Tahun 2 - Evidens Band 4

B4D1E2

1.     Puan Suraya telah membuat 536 biji kek keju.
Dia telah menjual 214 biji kek keju itu.
Berapa biji kek kejukah yang tinggal?
                ____________ biji kek keju yang tinggal.


2.     Mohan mempunyai 750 keping poskad.
Bapanya memberi 315 keping poskad lagi.
Berapa keping poskadkah dia ada sekarang?
                Dia ada ____________ keping poskad sekarang.


B4D1E3

1.     Sebuah basikal ada 2 biji tayar.
Berapa biji tayarkah jika 5 buah basikal?

                ____________ biji tayar.

2.     Dalam sebuah bakul ada 10 biji tembikai.
Berapa biji tembikai jika terdapat 8 buah bakul?
_________ biji tembikai.B4D1E4

1.     Pak Ali membeli 35 biji kuih.
Dia membahagikannya kepada 5 orang anaknya.
Berapa biji kuih setiap orang dapat?

                ___________ biji kuih.


2.     Dalam sebuah bekas terdapat 24 batang pensel.
Guru membahagikannya kepada 6 orang murid.
Berapa batang penselkah setiap orang murid akan dapat?

                ___________ batang pensel.

B4D1E5

1.     Razak ada RM1.60. Adiknya ada RM2.35.
Berapakah jumlah wang mereka?

                RM___________

2.     Chong ada RM 7.80.
Dia membeli sebuah buku berharga RM5.20.
Berapakah baki wang Chong?
                Baki RM__________

Matematik Tahun 2 - Evidens Band 3

B3D1E5
Menambah nilai wang yang berjumlah tidak melebihi RM100
1. Selesaikan
RM25 + RM19 =
80 sen + 35 sen =
RM2.60 + RM6.20 +RM1.10 =
B3D1E6
Menolak nilai wang sehingga RM100
1. Selesaikan
RM72 – RM14 =
95 sen – 35 sen =
RM8.40 – RM2.60 =
 B3D2E1
1.Bundarkan 241 kepada puluh terdekat.
241
2.Bundarkan 375 kepada ratus terdekat
375
B3D3E1
1.        LOREKKAN RAJAH DENGAN NILAI YANG DIBERI:


= satu per sembilan


= dua per lapan              

Matematik Tahun 2 - Evidens Band 2

 B2D1E1
1              Tuliskan nombor dalam perkataan.
A      378   =
B      444   =
C     567   =    
D     801   =
E      1000 =
2              Lengkapkan pola nombor yang berikut
A      503,______,505,506,_______,508,_________510.
B      202,204________,208,210,_______214________
C     805,_____,815,820_______,830________
D     750.760______,______,790,_______,
E      400.500,______,700,_______,________
3              Gariskan nombor  yang lebih besar daripada 550.
A      500 , 600  
B      450 , 560
C     549,  551
D     333 , 777
E      555,  5404              A.     593     ,    567
Lengkapkan ruangan kosong dengan nombor yang betul.
--------    kurang daripada  -----------
B.     784    ,    794
Lengkapkan ruangan kosong dengan nombor yang betul
--------   lebih daripada  -----------

B2D2E1
5              Nyatakan nilai digit yang dihitamkan
A      333   = _____________________________
B      878   = _____________________________
C     432   =_____________________________
D     1000 =_____________________________

B2D2E2
6              Cerakinkan nombor yang berikut mengikut nilai tempat.
A      455 = _________+__________+_________
B      981 =__________+__________+_________
C     235 =__________+__________+_________
D     888 = _________+__________+__________
E      757 = _________+__________+__________


B2D3E1
7              Nyatakan secara lisan pecahan bahagian yang berwarna daripada seluruh rajah
A      =

B      =

 C    =