Saturday, 3 December 2011

Matematik Tahun 2 - Evidens Band 4

B4D1E2

1.     Puan Suraya telah membuat 536 biji kek keju.
Dia telah menjual 214 biji kek keju itu.
Berapa biji kek kejukah yang tinggal?
                ____________ biji kek keju yang tinggal.


2.     Mohan mempunyai 750 keping poskad.
Bapanya memberi 315 keping poskad lagi.
Berapa keping poskadkah dia ada sekarang?
                Dia ada ____________ keping poskad sekarang.


B4D1E3

1.     Sebuah basikal ada 2 biji tayar.
Berapa biji tayarkah jika 5 buah basikal?

                ____________ biji tayar.

2.     Dalam sebuah bakul ada 10 biji tembikai.
Berapa biji tembikai jika terdapat 8 buah bakul?
_________ biji tembikai.B4D1E4

1.     Pak Ali membeli 35 biji kuih.
Dia membahagikannya kepada 5 orang anaknya.
Berapa biji kuih setiap orang dapat?

                ___________ biji kuih.


2.     Dalam sebuah bekas terdapat 24 batang pensel.
Guru membahagikannya kepada 6 orang murid.
Berapa batang penselkah setiap orang murid akan dapat?

                ___________ batang pensel.

B4D1E5

1.     Razak ada RM1.60. Adiknya ada RM2.35.
Berapakah jumlah wang mereka?

                RM___________

2.     Chong ada RM 7.80.
Dia membeli sebuah buku berharga RM5.20.
Berapakah baki wang Chong?
                Baki RM__________

Matematik Tahun 2 - Evidens Band 3

B3D1E5
Menambah nilai wang yang berjumlah tidak melebihi RM100
1. Selesaikan
RM25 + RM19 =
80 sen + 35 sen =
RM2.60 + RM6.20 +RM1.10 =
B3D1E6
Menolak nilai wang sehingga RM100
1. Selesaikan
RM72 – RM14 =
95 sen – 35 sen =
RM8.40 – RM2.60 =
 B3D2E1
1.Bundarkan 241 kepada puluh terdekat.
241
2.Bundarkan 375 kepada ratus terdekat
375
B3D3E1
1.        LOREKKAN RAJAH DENGAN NILAI YANG DIBERI:


= satu per sembilan


= dua per lapan              

Matematik Tahun 2 - Evidens Band 2

 B2D1E1
1              Tuliskan nombor dalam perkataan.
A      378   =
B      444   =
C     567   =    
D     801   =
E      1000 =
2              Lengkapkan pola nombor yang berikut
A      503,______,505,506,_______,508,_________510.
B      202,204________,208,210,_______214________
C     805,_____,815,820_______,830________
D     750.760______,______,790,_______,
E      400.500,______,700,_______,________
3              Gariskan nombor  yang lebih besar daripada 550.
A      500 , 600  
B      450 , 560
C     549,  551
D     333 , 777
E      555,  5404              A.     593     ,    567
Lengkapkan ruangan kosong dengan nombor yang betul.
--------    kurang daripada  -----------
B.     784    ,    794
Lengkapkan ruangan kosong dengan nombor yang betul
--------   lebih daripada  -----------

B2D2E1
5              Nyatakan nilai digit yang dihitamkan
A      333   = _____________________________
B      878   = _____________________________
C     432   =_____________________________
D     1000 =_____________________________

B2D2E2
6              Cerakinkan nombor yang berikut mengikut nilai tempat.
A      455 = _________+__________+_________
B      981 =__________+__________+_________
C     235 =__________+__________+_________
D     888 = _________+__________+__________
E      757 = _________+__________+__________


B2D3E1
7              Nyatakan secara lisan pecahan bahagian yang berwarna daripada seluruh rajah
A      =

B      =

 C    =


          


Saturday, 26 November 2011

KSSR MATEMATIK TAHUN 2 ( EVIDENS BAND 5)

KSSR Matematik Tahun 2
Evidens Band 5
Nombor Bulat
B5D1E1
1.     Ah Chong ada 180 biji epal.
Ali ada 12 biji epal lebih daripada Chandran.
Chandran ada 200 biji epal.
Hitung jumlah epal mereka.

2.     Mei Mei ada 168 biji oren.
Mei Mei memberi 37 biji oren kepada adiknya dan 50 biji oren kepada kawannya.
Hitungkan jumlah biji oren Mei Mei yang tinggal.

B5D1E2
1.     Fatimah ada 210 biji guli.
Dia memberi 37 biji guli kepada adiknya.
Kemudian, dia memberi guli kepada May.
Sekarang, guli Fatimah tinggal 134 biji.
Hitungkan jumlah guli yang May terima.

2.     Ali ada 321 keping setem.
Wei Loon ada 12 keping setem lebih daripada Ali.
Muthu ada 30 keping setem lebih daripada Ali dan Wei Loon.
Hitungkan jumlah keping setem yang Muthu ada.
Pecahan
B5D1E2
1.     Lipat kertas putih berbentuk segiempat sama kepada 4 bahagian yang sama besar. Lorekkan  bahagian kertas itu. Hasilkan seberapa banyak corak lipatan yang berbeza.

2.        Lipat kertas biru berbentuk segiempat sama kepada 8 bahagian yang sama besar. Lorekkan  bahagian kertas itu. Hasilkan seberapa banyak corak lipatan yang berbeza.


Nombor Perpuluhan
B5D1E2
1. Murid diminta melakar nombor perpuluhan antara 0.1 sehingga 0.9 dengan pelbagai cara.
2. Murid diminta membina model nombor perpuluhan antara 0.1 sehingga 0.9 dengan pelbagai cara.

Wang
B5D1E2
1. Guru memberi RM10 kepada setiap murid. Murid diminta membeli barang-barang yang disediakan supaya tiada baki.
2. Guru memberi RM50 kepada setiap murid. Murid diminta membeli barang-barang yang disediakan supaya tiada baki.

Panjang
B5D1E2
1.     Murid diminta mengukur panjang bahan yang diberi oleh guru dan rekod dalam kertas disediakan.

Bahan
Catatan
1.     Barang  A


2.     Barang  B2.    Ibu hendak membuat 3 helai langsir dengan panjang setiap langsir 1.5 meter.
       Terdapat lebihan baki kain sepanjang 2 meter.
       Berapakah panjang asal kain tersebut ?
Jisim
B5D1E2
1.    Murid diminta menimbang berat dengan bahan yang diberi oleh guru dan rekod dalam kertas disediakan.

Bahan
Catatan
Barang  A


Barang  B
      2.       Murid diminta menimbang berat bahan tersebut dalam kumpulan berikut:
Bakul
Berat
Ukuran Sebenar
Senarai bahan
1
Kurang  400 g


2
500 g hingga 900 g


3
Lebih 1000 gIsipadu
B5D1E2
1      Murid perlu mencari  bahan ( botol, kotak dll yang boleh mengisi cecair ). Murid perlu melabelkan bahan tersebut dalam kumpulan berikut:
A)     Kurang 400 mℓ  ( 3 jenis )
B)     500 mℓ hingga 900 mℓ ( 3 jenis )
C)    Lebih 1000 mℓ ( 3 jenis )

2.     Murid diminta menyukat isipadu dengan bahan yang diberi oleh guru dan rekod dalam kertas disediakan. (gelas,cawan)

Bahan
Catatan
Bekas A


Bekas B
Ruang
B5D1E2
1.     Lukis 3 bulatan dan 3 segitiga dengan menggunakan pelbagai bahan dan pelbagai saiz. Murid perlu menyatakan bahan yang digunakan untuk menghasilkan bentuk tersebut.
 ( tempoh masa: 1 minggu )- aktiviti dalam kelas

2.     Bina kubus dan kuboid menggunakan bahan terbuang yang dikitar semula mengikut ukuran yang diberi:
Kubus : setiap sisi berukuran 10cm
Kuboid: panjang 10 cm, tinggi 20 cm dan lebar 8 cm
( tempoh masa: 3 minggu )- aktiviti dalam kelas